Klikkaa Smartumin sivustolle Top bar icon Top bar logo
Blogit

Astu Stageen

Aitoa asiaa hyvinvoinnista. Seuraa, osallistu, innostu, bloggaa ja rokkaa. Tarkkaile katsomosta tai nouse itse lavalle!

Ihmisten johtaminen

Johtamisen tavoitteena on luoda työyhteisö, jossa ollaan innostuneita ja onnellisia, koska innostuneet ja onnelliset ihmiset saavat aikaan tavoitteiden mukaisia tuloksia.

Innostus ja onnellisuus syntyvät jokaisella omista lähtökohdista. Siksi johtamisessa ja esimiestyössä pitää huomioida yksilö. Ihmislähtöisen johtamisen voi nähdä monesta suunnasta: esimerkiksi niin, että huomioidaan kunkin työntekijän oma elämäntilanne, osaaminen, tavoitteet uralla, työkyky, persoona, vahvuudet, kyky ja halu ottaa vastuuta tai oma motivaatio tehdä työtä.

Roolista ja työnkuvasta sopiminen onkin yksi tärkeimpiä huomion kohteita sekä esimiehelle, että työntekijälle itselleen. Jokaisen tulee tietää, mitä häneltä odotetaan, ja kuinka hän voi käyttää vahvuuksiaan juuri siinä tehtävässä. Miksi hänet on kyseiseen tehtävän valittu, ja millaisia odotusarvoja hänen kehittymiselleen tehtävässä asetetaan. Kukaan ei halua olla pelkkä resurssi tai vain laatikko organisaatiokaaviossa. Jokainen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Tämä on yksi esimiehen haastavimpia, mutta samalla luonnollisimpia tehtäviä, joka on tasapainoilua yksilöllisten piirteiden huomioimisen ja toisaalta koko työyhteisön oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun välillä. En väitä, etteivätkö nämä asiat olisi täysin yhdistettävissä, mutta tasapainoilua se vaatii. Parhaimpaan tulokseen työyhteisössä päästään, kun jokainen pääsee käyttämään vahvuuksiaan, ja työrooli on ikään kuin räätälöity hänelle. Kuulemma menestyksekkäät urheilujoukkueetkin muodostetaan näin. Toisilla pääasiallinen duuni joukkueessa on maalinteko, toisilla joukkuehengen ylläpito.

Oikea roolitus ei kuitenkaan pelkästään riitä, vaan pitää olla myös juuri oikeat ihmiset. Vain ihmiset aikaansaavat. Parhaassa tapauksessa yhdessä niin, että he ovat enemmän kuin päälukunsa summa. Myönnän, että työurani alussa en ymmärtänyt oikeiden ihmisten tärkeyttä onnistumisessa. Pidin lähes korulauseena "yrityksen tärkein voimavara" -hokemaa. Tehtäväni toimitusjohtajana on avannut silmäni. Kaikki on todellakin kiinni ihmisistä. Ja huippuyksilöllä en tässä tarkoita ainakaan pelkästään osaamista. Vähintään yhtä tärkeää, todennäköisesti tärkeämpääkin, on ”culture fit”. Yksikin mätä omena voi mädättää koko työyhteisön, ja lievemmätkin tapaukset aiheuttavat turhaa kahnausta.

Tarvitaan siis hyvät yksilöt, mutta myös hyvää johtamista, jotta yksilö pääsee parhaimpaansa. Huonosti johdettuna huippuyksilökin saa aikaan huolestuttavan vähän. Hyvien johtajien ja esimiehien valitseminen ja jatkuva valmentaminen onkin kriittistä. Pitää kuitenkin myös muistaa, ettei ole absoluuttisesti hyviä yksilöitä tai hyviä työpaikkoja, vaan on toisilleen paremmin tai huonommin sopivia työntekijöitä ja työpaikkoja.

Toinen tajunnan räjäyttävä ymmärryksen lisääntyminen tapahtui minulle, kun luin muutama viikko sitten Pekka Pohjakallion ja Saku Tuomisen kirjoittaman Työkirjan. Kirjassa sanottiin, että ihmistä pitää kiittää siitä, kun hän tekee työnsä, jos haluaa hänen pysyvän motivoituneena. En liene ihan ainoa, joka on ajatellut, että erityiskiitosta annetaan erityissuorituksesta, ja normaalista odotettavissa olevasta työsuorituksesta ei erikseen tarvitse kiittää. Siitähän maksetaan palkkaa, joka itsessään on kiitos työpanoksesta. Työkirja kuitenkin kumosi tämän epäkypsän ajattelutapani. Suosittelenkin kirjaa lämpimästi kaikille.

Innostuneisuuden synnyttämisessä johtamisella on iso rooli, mutta jokaisella oma vastuunsa siitä, miten itse vaikuttaa työyhteisöönsä. Tärkeää on myös, että tunnemme työkaverimme. Vaikka sisäisiä palavereja on varmasti joka työpaikassa ihan liikaa, puoltavat ne usein kuitenkin paikkansa myös luottamuksen rakentamisen ja yhdessä tekemisen näkökulmasta tavalla, johon pelkkä sähköpostikirjeenvaihto ei yllä.
 

Maarit Hannula, toimitusjohtaja Smartum Oy

Smartum on mukana hallituksen Työelämä 2020 -hankkeen blogikampanjassa. Hankkeen tavoite on rakentaa Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Blogikampanjassa eri organisaatiot kertovat eri näkökulmista, mitä ne tekevät paremman työelämän eteen. Tarkoituksena on jakaa oppeja ja vinkkejä sekä lisätä keskustelua työelämän kehittämisestä. Lisätietoja hankkeesta.

Lue myös nämä