Klikkaa Smartumin sivustolle Top bar icon Top bar logo
Blogit

Astu Stageen

Aitoa asiaa hyvinvoinnista. Seuraa, osallistu, innostu, bloggaa ja rokkaa. Tarkkaile katsomosta tai nouse itse lavalle!

Suomessa tehdään Euroopan parasta työtä

Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala pohtii suomalaisen työelämän menestystekijöitä.

Suomalainen työ on lähes kaikilla mittareilla Euroopan parasta. Puolet suomalaisista kokee, että meidän tulisi olla ylpeämpiä siitä, mitä Suomessa osataan. Terve ylpeys hyvästä työstä voisi lisätä tuottavuutta ja luoda suomalaiselle työlle kilpailuetua.

Alkuvuodesta julkaistut viime aikaiset yritys- ja kuluttajabarometrit sekä Suomalaisen Työn Liiton marraskuussa 2016 julkaisema Suomalaisen työn indikaattori kaikki osoittavat, että talous ja suomalaisten yritysten näkymät ovat kääntyneet hienoiseen nousuun. Yritysten investointiaikeissa on myös selkeätä piristymistä, mikä on työllisyysasteen nousun ohella tärkein tekijä talouden elpymiselle.

Suomalainen työelämä pärjää kansainvälisissä vertailuissa erinomaisesti. Vahvuuksiamme ovat mm. matala hierarkia ja vakaa sekä turvallinen työympäristö. Viime vuosina olemme onnistuneet vähentämän työtapaturmia, sairauspoissaoloja ja pidentämään työuria. Nämä ovat suomalaisen työn kannalta merkittäviä saavutuksia.

Suomalainen työelämä pärjää kansainvälisissä vertailuissa erinomaisesti. Vahvuuksiamme ovat mm. matala hierarkia ja vakaa sekä turvallinen työympäristö.

Suomalaisen työn indikaattori osoittaa, että selvästi voitolliset yritykset investoivat henkiseen pääomaan, tuotekehitykseen sekä työntekijöidensä hyvinvointiin huomattavasti enemmän kuin tappiolliset yritykset. Työntekijöihin panostaminen niin henkisen pääoman kasvattamiseksi sekä hyvinvoinnin osalta luovat hyvän pohjan menestymiselle.

Arvot vahvasti esille

Yritysten näkökulmasta on myös erittäin tärkeää, että ne tuovat vahvasti esille omat arvonsa ja tekevät ne näkyviksi tekojen kautta – sekä henkilöstölleen että asiakkaille. Arvoista kertominen vahvistaa työntekijöiden ja asiakkaiden sitoutumista yritykseen sekä luo tervettä ylpeyttä suomalaista työtä kohtaan. Avainlippu kertoo yrityksen kotimaisuudesta, arvoista ja osaamisesta yrityksen tuottaman palvelun taustalla.

Perheyrityksissä arvot ovat useimmiten koko toiminnan perustana ja niistä on luontevaa kertoa ulospäin. Tämä näkyy myös suomalaisten suhtautumisessa perheyrityksiin, sillä viime vuonna Taloustutkimuksella teettämämme tutkimuksen mukaan peräti 86% suomalaisista tunsi luottamusta perheyrityksiin, mikä oli korkein aste vertailussa muihin omistusmuotoihin.

On aika juhlia suomalaista työtä

Me Suomalaisen Työn Liitossa pääsemme todistamaan aitiopaikalta, kuinka jäsenyrityksissämme tehdään upeaa työtä – erikokoisissa yrityksissä, eri toimialoilla ja eri puolilla Suomea. Nämä yritykset ovat aidosti ja rohkeasti ylpeitä työstään ja menestyksestään. Tämä ei kuitenkaan riitä – kaikkien meidän suomalaisten pitäisi pystyä uskomaan, että tekemämme työ on merkityksellistä ja arvokasta.

Kun itsenäinen Suomi täyttää sata, on juuri oikea aika juhlia suomalaista työtä ja sen menestystarinoita. Kutsumme kaikki suomalaiset yritykset ja työntekijät jakamaan menestystarinoitaan ja siten pohtimaan ja näyttämään, miten suomalainen työ pitää meidät maailmankartalla myös seuraavat sata vuotta.

Suomi100 -ohjelmaan kuuluvassa Made by Finland -kampanjassamme on mukana eri kokoisia yrityksiä ja organisaatioita eri toimialoilta. Kaikkia yhdistää yksi asia: terve ylpeys omasta työstä. Toivomme, että kaikki suomalaiset voivat jakaa tämän ylpeyden mahdollisimman laajasti, samalla kun teemme niitä tarvittavia muutoksia, joiden varassa suomalainen työ pärjää myös seuraavat sata vuotta.

Tero Lausala
Toimitusjohtaja
Suomalaisen Työn Liitto

Suomalaisen Työn Liiton tehtävä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että Suomessa on tulevaisuudessa lisää työtä ja että Suomessa tehtävä työ on merkityksellistä ja arvokasta. Smartum on mukana yhteistyökumppanina Made by Finland -kampanjassa, joka on Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen Suomi 100 -juhlavuoden kampanja. Made by Finland juhlii Suomen suurta juhlavuotta, rohkaisee tuntemaan ylpeyttä monimuotoista suomalaista työtä kohtaan ja kertoo, millaisella työllä suomalaista hyvinvointia rakennetaan. Tutustu kampanjaan!

Lue myös nämä