Klikkaa Smartumin sivustolle Top bar icon Top bar logo
Hyvinvointi

Astu Stageen

Aitoa asiaa hyvinvoinnista. Seuraa, osallistu, innostu, bloggaa ja rokkaa. Tarkkaile katsomosta tai nouse itse lavalle!

Elämisen eliksiiriä

Kulttuuri pidentää ikää
Harrastava kulttuuri, kuten käsityöryhmä, vaikuttaa positiivisesti fyysiseen ja mielenterveyteen. Kuva: 123rf.

Markku T. Hyyppä muistuttaa, että ihminen on paitsi fyysinen ja henkinen, myös sosiaalinen olento. "Sekä kulttuurin että liikunnan harrastamisessa on kyse on yhdessäolosta, sosiaalisesta tekemisestä. Se on elämän eliksiiriä, jota ilman ihminen ei säily hengissä", Hyyppä sanoo.

"Kulttuuriharrastamisen aktiivisuus on yhteydessä kaikkeen muuhunkin aktiivisuuteen. Tutkimustulosten perusteella on ilmeistä, että kulttuuria harrastavat elävät pidempään. Lisäksi sillä on tulosten mukaan vaikutus myös mielenterveyteen ja fyysiseen terveyteen", Hyyppä kertoo.

Markku T. Hyyppä on neurologi ja tietokirjailija. Hänet tunnetaan muun muassa tutkimuksistaan, joiden mukaan ruotsia äidinkielenään puhuvat suomalaiset elävät pidempään ja terveempinä kuin samalla seudulla asuvat suomenkieliset.
Tutkimuksessa vertailtiin Pohjanmaan ruotsin- ja suomenkielisiä, joiden osalta ravintotottumuksissa ja muissa perinteisissä terveystekijöissä, perimässä tai taloudellisessa asemassa ei ole eroja.

Tutkimustulosten perusteella on ilmeistä, että kulttuuria harrastavat elävät pidempään.

1990-luvulla tekemässään tutkimusten sarjassa Hyyppä työtovereineen havaitsi, että pidemmän ja terveemmän elämän selittäjäksi nousi ruotsinkielisten sosiaalinen pääoma, joka juontaa juurensa osallistumiseen ja harrastamiseen. Ruotsinkieliset harrastavat ja tekevät asioita aktiivisesti yhdessä, joka puolestaan luo sosiaalista pääomaa, keskinäistä luottamusta ja tunteen kuulumisesta ryhmään.

Puutyöryhmäkin on kulttuuria

"Tutkimuksissani, joihin kuuluvat myös koko kansaan kohdistuneet eloonjäämistutkimukset, kulttuuri on käsitetty laajasti ja yleisesti. Se on harrastamista, joka voi olla esimerkiksi kansalaisopiston puutyöryhmään osallistumista", Hyyppä sanoo.
Hyypän mukaan tulokset saavat vahvistusta muun muassa Ruotsissa vuonna 1996 tehdystä tutkimuksesta, jossa vertailtiin kulttuuria harrastavaa ja harrastamatonta ryhmää, Boinkum Benson Konlaanin vuonna 2001 tekemästä pidemmästä seurantatutkimuksesta sekä Yhdysvalloissa tehdystä seurantatutkimuksesta, jossa tutkittiin kulttuurin harrastamisen ja terveyden yhteyttä.

Vapaaehtoista ja mielekästä tekemistä

Hyyppä korostaa, että harrastamisen tulisi olla vapaaehtoista, mielekästä, viihdyttävää ja yhteisöllistä. Hän muistuttaa myös stressittömyyden merkityksestä.

"Kun töissä on kiire ja henkiset paineet lisääntyvät, se kuluttaa ihmistä. Kulttuurisetelin ja Liikuntasetelin tarjoama valinnanvapaus on yksi hyvä esimerkki siitä, kuinka ihmisiä voidaan kannustaa välillä harrastamisen pariin arjen keskeltä", hän sanoo.

"Kulttuurin harrastaminen ei ole suorittamista, eikä siinä tarvitse kilpailla. Siksi se on hyvää vastapainoa muualla esiintyvälle kilpailulle."

Juttu on julkaistu alunperin Smartumin Eduksesi-lehdessä 2/2009.

Teksti: Jukka Muukkonen

Lue myös nämä