Klikkaa Smartumin sivustolle Top bar icon Top bar logo
Hyvinvointi

Astu Stageen

Aitoa asiaa hyvinvoinnista. Seuraa, osallistu, innostu, bloggaa ja rokkaa. Tarkkaile katsomosta tai nouse itse lavalle!

Mitä on endorfiini - 5 näkökulmaa vaikutuksista

Endorfiini on elimistön tuottamaa mielihyvähormonia
123RF

Tutustuimme asiantuntijoiden opastuksella mielihyvähormoni endorfiiniin ja selvitimme, mihin kaikkeen se meissä vaikuttaa. Lue viisi näkökulmaa ja tiedät esimerkiksi sen, että eniten endorfiinia syntyy unessa.

1: Endorfiinihormoni on elimistön itse itselleen tuottamaa morfiinia, jota esiintyy mm. aivoissa.

Eniten sitä syntyy unessa, mutta myös liikunnan – erityisesti pitkäkestoisen – aikana. Endorfiinipöllystä puhutaan etenkin kestävyyslajien harrastajien yhteydessä, sillä vaikkapa kestävyysjuoksijoilla on mitattu suoritusten yhteydessä korkeita endorfiinipitoisuuksia. Liikunnassa endorfiinia syntyy tyypillisesti lajeissa, joissa kesto on vähintään 20 minuuttia ja syke pysyy koko suorituksen ajan lepotasoa korkeammalla.


2: Endorfiinin hienous on sen elimistöä rasitukselta suojaava vaikutus sekä mielihyvän antaminen, jonka tehtävänä on myös lievittää kivuntuntemuksia.

Ihmisen kyky liikkua tai juosta pitkään on joskus ollut suojaava tekijä lajin hengissä pysymisen kannalta, joten endorfiinituotanto on kehittynyt mm. elimistön suojamekanismiksi. Lisäksi liikunnan aikana elimistön lämpötila nousee ja lihaksiin kertyy maitohappoa: kivunlievitystä on tarvittu näitä epämieluisia tuntemuksia helpottamaan.


3: Endorfiiniin liittyy tunne. Jos endorfiinia erittyy runsaasti, mielihyvävaikutus on hyvin vahva – puhutaan euforiasta.

Tämä voi olla asiayhteydestä riippuen myönteistä, kuten rakastuessa, tai seurauksiltaan kielteistä. Euforia helpottaa kipukokemusta. Liikunnan aikana vapautuva endorfiini innostaa liikkumaan uudemmankin kerran, myös saavutettu flow, liikunnan riemu ja vetovoima voivat liittyä endorfiinin erittymiseen.


4: Endorfiinin haittana voi olla se, että ihminen jatkaa rasitusta ja kipua aiheuttavaa toimintaansa liian pitkään.

Tällöin ehtii syntyä kudosvaurioita ja paraneminen vaatii enemmän aikaa. Haitallista voi olla sekin, jos ihminen jatkaa mielihyvää antavaa toimintaansa liian usein, jolloin siihen voi syntyä riippuvuus, jota voi olla vaikeaa hallita halutulla tavalla. Tosin riippuvuussuhteet ovat yksilöllisiä: esimerkiksi tupakoinnin lopettaminen on toisille helpompaa kuin toisille. Riippuvuus liikunnan tuomaan iloon ei välttämättä ole haitta, jos huolehtii riittävästä levosta, palautumisesta ja kehonhuollosta.


5: Endorfiinin erittyminen on yksilöllistä, ja siihen liittyvä kokemus on siten yksilöllinen.

Jos tuntuu, että liikunnasta ei saa toivomaansa endorfiiniannosta, syitä voivat olla liian lyhyt tai teholtaan liian kevyt liikuntasuoritus. Kuntoilijan olisi siis hyvä hakea optimaalista liikunnan kestoa ja rasittavuutta, jotta hyvän olon hormoneja erittyisi edes vähän. Toisaalta jos liikuntasuoritus on liian vaativa ja raskas, ihminen ei pysty kokemaan suorituksen aikana hyvää oloa. Elimistö keskittyy hengissä selviämiseen, jossa korkea syke- tai maitohappotaso aiheuttaa hyvänolon sijaan paniikkireaktion.

Turvallisuuden ja terveyden vuoksi tavalliselle kuntoliikkujalle riittävät kohtuuannokset, jolloin oma suoritustaso ja optimaalinen hyvän olon tavoittelu kohtaavat tasapainossa. Myös lajivalinnoilla voi olla merkitystä liikunnan tuomiin hyvän olon kokemuksiin. Esimerkiksi musiikin kuuntelu tai sosiaalisuus osana liikuntaa voivat lisätä liikunnasta saatavia hyvän olon kokemuksia.

”Ihmisten kuulee usein sanovan lenkin jälkeen, että onneksi lähdin, vaikka ei ensiksi millään huvittanut lähteä. Tämä on merkki siitä, että liikunta on lisännyt hyvän olon hormonien erittymistä”, tutkija Katja Borodulin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta toteaa.


Jutun asiantuntijoina ovat olleet erikoistutkija Katja Borodulin ja tutkimusprofessori Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Lue myös nämä